Facebook Twitter Linkedin Türkçe English
EDH

Güneş Enerjisi Projelendirme Eğitimi


 Güneş Enerjisi Projelendirme Eğitimi

 Geçen on yıllık süreçte yenilenebilir enerji yatırımları hızlı bir artış gösterdi. Önümüzdeki süreçte de Türkiye'nin  büyüme potansiyeli ve arz güvenliği göz önüne alındığında bu yatırımların artan bir hızla hayata geçirileceği    beklenmektedir. Bu konudaki risk ve fırsatların yatırımcılar tarafından tam olarak anlaşılması ve analiz edilmesi doğru      yatırım karalarının verilmesinde temel teşkil etmektedir.

 Bu eğitim programının amacı yatırımcılara güneş enerjisi yatırımları konusunda yardımcı olmak ve yol göstermektir.
 Bu çerçevede aşağıdaki konular ele alınacaktır:

 - Türkiye'nin ülke olarak güneş enerjisi potansiyeli ve geleceğe yönelik yatırım projeksiyonları
 - Güneş enerjisi projelerinin lisanslandırma süreci ve yasal mevzuatlar hakkında bilgiler
 - Projelerin risk analizleri ve tesislerin kurulumunda ve finansmanında dikkat edilmesi gereken konular, bu konuda          finansal veriler ve analizler
 - Örnek bir fizibilite analizi ve yakında ihalesi yapılacak güneş enerjisi santralleri için verilebilecek ekonomik tekliflerin  hesaplanması.

Eğitimde Ele Alınacak Konular ve Katılımcılar

Türkiye'de Güneş Enerjisinin Potansiyeli ve Geleceğe Yönelik Projeksiyonlar
Dr. Kürşad Derinkuyu, TENVA

Güneş Enerjisi Projelerinin Lisanslandırılma Süreci ve Mevzuat
Şaban Demir, Enerji Uzmanı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Güneş Enerjisi Projelerinde Risk Analizi ve Finansal Değ. Yöntemleri
Dr. Fehmi Tanrısever / Dr. F. Cemil Özbuğday, TENVA

Örnek Fizibilite Analizi ve İhale Fiyatı Hesaplanması
Dr. Fehmi Tanrısever, TENVA

Bilgi ve Kayıt için:

Tel: 0312 220 00 59   E-Posta: info@tenva.org

Yer: Türkiye Enerji Vakfı Eğitim Salonu, Alternatif İş Merkezi, Çukurambar, ANKARA